Dynamic

DynamicQuery Raporlama Çözümü ve Sorgu Yardımcısı

DynamicQuery Nedir?

SQL veritabanları ile çalışan projeler/uygulamalar için hazırlanmış beraber (entegre) veya tek başına çalışabilen, her seviyedeki proje kullanıcısına hitap eden, tüm rapor ihtiyacının dinamik-kolay-hızlı ve düşük işletim maliyeti ile giderilebileceği, sektör-Konu bağımsız, web tabanlı, kolay kullanımlı, “Self-Servis Raporlama” çözümü ve “Dinamik Sorgu” yardımcısıdır.

SQL veritabanları için tasarlanmış, ASP.NET 3,5 Ajax ile yazılmış Web tabanlı ve grafik destekli bir uygulamadır.

MS-SQL 7, 2000, 2005 ve 2008 için geliştirilmiş uygulama yeni versiyonda ORACLE, MySQL, DB2, PostgreSQL, Sybase gibi SQL lisanını kullanan veritabanlarına da hizmet verecektir.

Ne İşe Yarar?

Kullanılan uygulamanın biriktirdiği tüm verilerden bir firmada ihtiyaç olacak her türlü raporu hazırlamaya yarar !Birden fazla sunucu ya da veritabanı ile çalışabilir. SQL veritabanı ile bir Excel dosyası aynı anda sorgulanabilir.

Tablolar arasında ilişkisel yapıyı kullanarak dinamik sorgular oluşturulabilir ve yeni sanal ilişkiler yaratılabilir. Rapor tasarlayıcıların ve son kullanıcıların sorgu lisanı (SQL=Structured Query Language) ve ilişkisel yapıyı, veritabanı tablo-alan isimlerini ve veritabanı fonksiyonlarının isimlerini bilmelerine gerek yoktur.Versiyonlar

Satışı ve desteği devam eden versiyon : DynamicQuery 4
2015 sonuna kadar sunumu beklenen ve henüz beta versiyonundan olup testleri devam eden versiyon : DynamicQuery 4.1Rapor tipleri

 • Düz listeler,
 • İşlemli/Gruplu listeler (raporlar),
 • Pivot raporlar,
 • Parent-child (shape) raporlar,
 • Chartlar
 • sonuç=sorgu şeklinde hazırlanırlar.
  Hazırlanan her sorguna SQL sunucusu tarafından gönderilen bilgi, herhangi bir değişikliğe uğramadan ve üzerinde ek bir çalışma yapılmadan kullanıcıya İE içinde gösterilir. hazırlanan sorgu başka bir araç yardımı ve başka bir ortamda (Excel veya SQL Query Analyzer gibi) çalıştırıldığında, görülecek değerler DynamicQuery rapor sonucu ile aynı olacaktır ! Bu özellik bilgi işlem çalışanları ve sorgu lisanı bilen personel için yol gösterici olacaktır.  Tek tasarım farklı raporlar

  Düz listeler, işlemli listeler (raporlar), pivot raporlar ve parent-child (shape) raporlar, sonuç=sorgu şeklinde hazırlanırlar.

  Rapor tasarım ekranında, kullanıcı tarafından seçilen aynı alanlar farklı rapor tipleri için kullanılabilirler. Shape için tasarlanmış bir raporun kontrol listesi tek bir ikonla alınabilir. Seçili olan alanların kullanılacağı bu liste shape etkisi olmadan görüntülenecek verileri içerir.  Pivot rapor için tasarım yapılması durumunda ise, farklı pivot rapor seçenekleri mevcuttur. Her rapor için ayrı ayrı tablo-alan seçimi yapılmasına gerek yoktur. Kullanıcı ihtiyacı olduğu an aynı alanları kullanarak raporun tipini değiştirebilir.  3 tip Pivot rapor

  3 farklı tipte pivot rapor hazırlamak mümkündür. Pivot rapor oluşturulması esnasında kaynak verinin içeriği ve miktarı önemlidir. Hazırlanan raporun periyodik olma durumunda, farklı zamanlarda alınan pivot raporların karşılaştırılmalarının mümkün olması gerekir.
  Dikkat edilmesi gereken pivot raporun çatısını oluşturan bilgilerin değişkenliğidir. Eğer birden fazla bilgi ile katmanlı pivot rapor yapılıyorsa (başlık bölümünde üst başlıklarla) alt kısımda kalan ve dağılımı oluşturan diğer başlıklardaki simetrinin sağlanması gerekir.

  • simetri önemsiz
  • raporlanan bilgilerin kendi içinde simetrisi
  • tüm veritabanındaki verilere göre başlık simetrisi
  Bu üç tip pivot hazırlama yöntemi, tek ve periyodik raporlama ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır.  Form tasarımı

  Hazırlanan listelerin içinde bulunan tüm bilgileri, tasarlanmış bir web formu içinde sunmak mümkündür. Personel-Kartı, Stok-Kartı, Bordro, xxx Bildirgesi, Mektup, CV ve ihtiyaç duyulan her türlü formu hazırlayabilirsiniz. Hazırlanan formlarınızı bir rapor ile ilişkilendirebilirsiniz.


  Oluşturulan rapor-listede kaç satır gösteriliyorsa, her bir satır için bir form basma imkanınız olacaktır. Bu sayede toplu form baskısı işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Üstelik formlarda kullandığınız bilgilerinizi liste şeklinde alabilir ve sorgusunu başka bir ortamda kullanabilirsiniz.  Yönetici paneli

  Yöneticiler için birden fazla raporun aynı anda sunulması gerekebilir. DashBoard denilen bu tip rapor gruplarını DynamicQuery ile tasarlamak çok kolaydır. Bu durumlarda, hazırlanan raporlardan istenilenler tek bir sayfada yan yana (kullanıcı tarafından dizayn yapılabilir) aynı anda çalıştırılacak sunulabilir. Bu tasarım içinde rapor sonuçları olabilceği gibi chartların kullanılması da mümkündür. Bir rapora ait veriler gösterilmeden sadece chart gösterilebilir.  Fotoğraflar

  Web ortamında ya da sisteminizin disk ortamında bulunan fotoğraf ya da herhangi bir imaj serisini raporlarınızda kullanabilirsiniz. Stok numarası ile kayıt edilmiş ürün fotoğraflarını her stok satırının listelendiği satırda gösterebilirsiniz. Bu bilgi tamamen esnektir. Stok numarasından, personel sicil numarasına, ürün kodu, mal grubu adından, ülke adına kadar her türlü ayraç kullanılabilir.  Export

  Excel-Word-XML-CSV-TXT gibi ortamlara veri aktarılabilir. Excel ortamında veri yapısı ve formüller korunur. Alt toplam alınan raporlarda TOPLAM formülü korunarak daha sonra tablo üzerinde değişiklik yapılmasına imkan verilir.
  Excel'e çıkış alınan raporlarda tarihler ve sayılar kendi formatları korunarak tablo oluşturulur. Bu sayede kullanıcılar veriler üzerinde çalışabilirler.  Ayrıca excel-word uygulamalarına export edilen veriler direk sunum amacı ile kullanılacaksa, formulsüz olarak alınabilir. Rapor sunu renkleri kullanılarak hazılanan excel-word dokümanları, IE içinde görüntülenen raporun aynı görünümü ile hazırlanmaktadır.  Kullanıcı formülleri

  Sorgu içinde esnek fonksiyon tanımlama yapılabilir yeni alan üretebilebilir. Yeni fonksiyonlar eklenebilir. Kullanıcıların SQL fonksiyonları bilmeleri beklenemez. Tamamen parametrik yapı ile çoktan seçmeli ve tut taşı mantığı ile çalışan Dinamik-Kullanıcı-Fonksiyonu eklentisi mevcuttur. • Tarihsel fonksiyonlar,
 • Sayısal fonksiyonlar,
 • Metin fonksiyonları,
 • Özel formüllerin
 • yer aldığı bu eklentide, birden fazla fonksiyon içe içe kullanılabilir.
  Birden fazla alanının birleştirilmesinden, tarih fonksiyonlarına, sayısal fonksiyonlardan  Filtreler

  Hazırlancak raporun içeriğini belirleyen ve verileri sınırlayan, filitreleyen operatörlerin tamamı kullanılabilir. Bunlar için komut yazmaya gerek yoktur. Kullanıcılar "çoktan seçmeli" operatör listesinden ihtiyaç duydukları filtre-operatörlerini kullanabilirler.
  Grup raporlar, kullanıcıdan parametre alan raporlar oluşturmak ve rapor yayınlamak mümkündür.  AND-OR mantık kapıları

  Filtre (Where) AND-OR yapısı, Sonuca filtre (Having) AND-OR yapısı, Dinamik filtre senaryosu oluşturmak mümkündür.

  Raporların oluşturulması esnasında verilerin filtrelenmesi için "VE" "VEYA" mantık kapıları ile kriterler oluşturmak gerekir.

  Zaman zaman karışık yapıları bu eklenti ile kolaylıkla yapmak ve görsel olarak izlemek mümkündür. Kriterler verilirken WHERE isimli SQL komutu kullanılır.
  Gruplanmış ya da işlem verilmiş alanlara kriter verilmesi durumlarında HAVING isimlik SQL sorgu komutu kullanılır.
  Yukarıda bahsi geçen her iki komut içinde ayrı ayrı kriter yapıları oluşturmak gerekmektedir. Aynı eklenti her iki işlemi tek ekranda yapabilmektedir.  Esnek filtreler

  Tasarımı yapılan raporların, başka kullanıcılar tarafından kullanılması aşamasında kriter girişi yapmak gerekebilir. Web tabanlı olan yazılımımızın uzak noktalara paylaştırılan raporların çalıştırması esnasında her kullanıcıdan ayrı ayrı filtre alması mümkündür. Tasarım aşamasında belirlenen alanlar için belirlenen filtre operatörleri, raporu çalıştırmak isteyen herhangi bir kullanıcının ekranında belirir ve zorunlu kılınan aralıklarda kriter-bilgisi girmesi istenir.
  Tasarım aşamasında, son kullanıcıdan alınacak kriter-bilgilerinin sınırları belirlenebilir. İki tarih arası, iki sayı arası, çoktan seçmeli liste gibi sınırlamalar mevcuttur.
  İstenilen sayıda parametrik kriter tanımlanabilir. Ayrıca son kullanıcıdan alınan bu parametrik kriterler AND-OR mantık kapıları içinde kullanılabilir.  Filtre kalıpları

  Hazırlanan her rapor için sürekli aynı tip filtreleri eklemek zorunda kalıyorsanız bu özellik işinize yarayacaktır. Filtre kalıbı oluşturarak, raporlarınızda standart olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlem için sadece bir mouse hareketi yeterli olacaktır.

  Raporlarınızda temel 3-4 filtre bulunuyorsa bu özellik sayesinde her defasında bu filtreleri verip vermediğinizi, unutup unutmadığınızı veya başka bir kullanıcının benzer rapor hazırlama durumunda aynı kriterlere uyup uymadığını düşünmenize gerek yok.

  Örn:Personel-Özlük veritabanında standart olarak; "çalişiyor=1", "memur=1", "kadrolu=1", "yönetici=1" kullanacağınız bu gibi filtreleri tek tek vermenize gerek kalmayacaktır.

  İstenilen sayıda hazırlanabilecek kalıpları veritabanınızın her bölümü için tanımlayabilirsiniz. Her rapor grubu için farklı kalıplar üretebilirsiniz.  Chartlar

  Microsoft Office Web Component (MSOWC) 10 ve 11 versiyonlarının kullanıldığı uygulamamızda excel içinde çizilebilen tüm chart tiplerini görmek ve kullanmak mümkündür. Hazırlanan raporların sayısal bölümlerinden istenilenlere chart cizilebilir. Raporunuzda 4-5 adet sayısal bölüm varken sadece 1 ya da 2 tanesinin tek ya da çift chartla gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

  Rapor hazırlandıktan sonra, yeniden veritabanı bağlantısı yapılmadan istenilen chart tipi değiştirilebilir. Bu işlem çok seçmeli bir alandan yapılır. Çizilen chartlar GIF,JPG yada PNG formatıyla hazırlanabilir. Şu an standart olarak GIF formatı kullanılmaktadır. Sistem yetkilisi tarafından rapor sonuçlarında çizilecek chartın büyüklüğü parametrik olarak belirlenebilir.  Sorgu (SQL) cümlesi

  Rapor tasarım ekranında kullanıcılardan veritabanı içindeki tablolardan alan seçmeleri istenir. Tablolar arasındaki referanslar kullanılarak başka tablolardan alan kullanılabilir. Tüm bu seçimler esnasında kullanıcılar tablo ve alanları veritabanı içindeki tanımlı teknik isimleri ile değil, kendilerinin anlayabileceği ve çalıştıkları konuya özgü terimlerle anlatılmış alan isimlerini kullanmaktadırlar. Bu tanımlar sistemin ilgili veritabanına entegrasyonu esnasında otomatik ve manuel yolla yapılabilir ve değiştirilebilir.

  Kullanıcılar hiç bir zaman SQL sorgusu yazmak zorunda değillerdir. Mecbur kalmazlar. SQL sorgu cümlelerini istemedikleri taktirde görmezler.

  Seçilen tablolar, referanslar ve alanlar, SQL sorgu komutları kullanılarak istenilen raporu veren sorgu cümleciği şekline dönüştürülür. Bu işlem esnasında DynamicQuery SQL veritabanından herhangi bir veri almaz. Kendi tanım tablolarını kullanır.

  Oluşan SQL cümleciği veritabanı sunucusuna gönderilir. Raporlanması istenilen verilerin nasıl bir sunucu yapısı içinde olacağı tamamen firmanın yapılandırması ile ilgilidir. Rapor sunucusu, canlı data sunucusu, yedek sunucu, kopya data sunucusu, test sunucusu...

  Sorgunun performansı tüm ayarları ve zaman aşımları firma tarafından ayarlanmış veritabanı sunucusu tarafından çalıştırılır.  İç içe raporlar

  Verilerinizin tek bir sorgu ile rapora dönüşemediği durumlarda ön bir çalışma ile bir master liste hazırlanabilir. İlk raporun sonucu, sonraki raporun kaynak sorgusu olabilir. Bu sayede iç içe sorgu yapılmış olur. Master sorgu yapısı ile tek sorgu üzerinden yeni sorgu ile yeni raporlar üretilebilir.

  Bu yapı kullanılarak oluşturulan tek bir master rapor üzerinden rapor seti oluşturmak mümkündür.
  Örn: İK sistemi içinde; "Ay sonu personel bilgileri master listesi" hazırlandıktan sonra, bu rapor iç sorgu olarak kabul edilir ve üzerine ay içinde ihtiyaç duyulan her türlü rapor hazırlanabilir.

   Unvan/Görev dağılımı raporları, Demografik yapı raporları, Bölge/Şube/Bölüm/Birim dağılım raporları, Parasal-sayısal raporlar, Giriş/Çıkış raporlar, ve benzeri bir çok rapor hazırlanabilir.
  Bu yapının en büyük rahatlığı, her raporda ayrı ayrı filtre verilmesine gerek yoktur. Sadece master listenin filtre kurgusunun yapılması tüm raporları etkileyecektir.  Parent-Child (shape)


  Parent-Child raporları sorgu bazında hazırlamak mümkündür. Shape rapor adı verilen bu yapı, kullanıcılar tarafından tercih edilen bir özelliktir. Birden fazla tablonun aynı anda raporlanması durumunda, tablolardan bazıları kayıtları çokluyorsa bu yöntem bir çözümdür.
  Örn: Personel özlük bilgilerini, izin, nakil-hareketi, eğitim-hareketi, çocuk bilgileri gibi her bir kişi için birden fazla kayıt bağlantısı olacak tablolarla raporlayabiliriz. Ancak bu durumda SQL sorgu lisanı ve veritabanı bize, her bir personel kaydı için, diğer tablolarda bulunan kayıt sayılarının birbirleri çarpımları kadar satır verecektir.
  1 personel için; 4 izin, 5 nakil-hareketi, 3 eğitim-hareketi, 2 çocuk bilgisinin olması durumunda;
  1 x 4 x 5 x 3 x 2 = 120 adet satır bilgi görüntülenecek ve bunların soldan sağa doğru her biri sağıdaki sayı kadar tekrar edecek şekilde olacaktır.

  Genel uygulama bu tip sorgu sonuçlarının bir excel tablosuna alınması ve orada filtreler ve makrolarla istenilen hale getirilmeye çalışılmasıdır. Bu işlemler oldukça zahmetli ve uzun zaman almaktadır. Ayrıca yöneticilerin bu tip çalışmaları zaman kısıtları nedeni ile imkansızdır.
  Bu excel tabloları sürekli değişen veritabanlarında gittikçe vakit alan bir çalışma olduğundan, kullanıcılar bu tip raporları manuel olarak güncellemeyi daha kolay görmektedirler. sonuç olarak veri kaynağından başka bir yerde kişisel becerilerle kopya veriler tutulmaya başlanır. Daha sonra bu kaynaklardan hazırlanan raporlar sistem içinde tutarsızlık oluşturur. Excel tablolarını yöneten personelin değişmesi, ilgilenememesi, işi devretmesi ve benzeri durumlarda bu excel tabloları ya çöp olarak sistemin bir köşesinde kalmakta ya da güncelliğinin korunması için çok çaba sarfedilmektedir.
  Dynamic, Shape rapor ile tüm bu sorunları aşmaktadır. Aynı anda ne kadar çok satırlı tablodan rapor hazırlarsanız hazırlayın raporunuzun sonucu her zaman tek bir satır olacaktır.  Relations

  Veritabanı içinde gerçek/sanal ilişkisel yapının tamamını tek tuşla kullanabilirsiniz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda veritabanınızda fiziksel olarak tanımlanmamış yeni referanslar oluşturmanız ve bunlarla başka tablolara erişmeniz mümkündür.
  Her bir tablo-alan ya da referans için ayrı bir güvenlik kademesi oluşturulabilir. Bu güvenlik kademeleri kullanıcı yada kullanıcı grubu bazında olabilir. Oluşturulan referanslarda 5 temel alan eşitlenebilir. İstenilen sayıda operatör ve And-Or kapıları kullanılabilir.
  Sistem yetkilisi tarafından kolaylıkla tasarlanan bu referansları rapor tasarlayacak kullanıcılar sadece bir ikonu tıklarayak kullanabileceklerdir. Tek ikon ile kullandıkları tablodan başka bir tabloya, oradan başkasına, oradan başkasına, oradan başkasına, oradan başkasına, oradan başkasına ve oradan başkalarına gidebileceklerdir.  Entegrasyon

  Başka uygulamalar içinden DynamicQuery raporlarını entegre edilerek çalıştırmak mümkündür.
  Web tabanlı ya da web-linkleri oluşturabilecek bir uygulamanız varsa DynamicQuery ile entegre çalışabilirsiniz. Özellikle kullandığınız veritabanı SQL modelinde ise kullanıcı-güvenlik ve benzeri yapılarınız için eklentiler yapılabilmektedir.  Yönetim-Bakım

  Sistem yetkilisi, raporlanmakta olan tüm tablolara, alanlara ve referanslara ait tüm açıklama ve detayları değiştirebilir, düzenleyebilir ve yenilerini ekleyebilir.
  Veritabanına yeni eklenen tablo-alan-referansları güncelleyebilir.
  Yeni kullanıcı ve rapor konusu oluşturabilir. Yetkilendirme işlemlerini kolaylıkla yapabilir. Sisteme giriş yapmış kullanıcıları izleyebilir.  Rapor Örnekleri

  İşlemli liste (Rapor)


  Pivot (tek başlıklı)


  Pivot (çok başlıklı -max:10)  Dynamic3  DynamicQuery hakkında daha daha detaylı doküman talepleriniz için:
  Dokümanlar sayfamıza bakabilirsiniz.

  2010 hedefimiz
  İspir Yazılım Hizmetleri, 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren İzmir'de yeni yapılanması ile yeni versiyon yazılımlarının satışına ve hizmetine başlamıştır.

  “imkansız mı?”
  AJAX araçları kullanılarak geliştirilen yeni versiyonda, kullanıcılar tut-taşı (drag & drop) ile raporlarını (ek yazılım yüklemeden) IE içinde tasarlayabilecek ve nerede olurlarsa olsunlar raporlarına ulaşabilecekler.

  Kurumsal müştere yerinde ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak hizmetlerimiz, kullanıcı memnuniyetini hedeflemektedir.

  dinamik rapor,dinamik raporlamahumanist,humanist İK,humanist rapor,bilin,DynamicQuery,netsis rapor,eta rapor,likom rapor,logo rapor,raporlama,rapor,çözüm,araç,raporlama çözümü,dynamic reporting,dynamic report,query,DynamicQuery,dynamic sql query, dinamik rapor,dinamik raporlamahumanist,humanist İK,humanist rapor,bilin,DynamicQuery,netsis rapor,eta rapor,likom rapor,logo rapor,raporlama,rapor,çözüm,araç,raporlama çözümü,dynamic reporting,dynamic report,query,DynamicQuery,dynamic sql query