Çözümler


Genel olarak her sektör ve her konuda yardımcı olacağına inandığımız DynamicQuery Raporlama Çözümü, veritabanlarının temel prensipleri doğrultusunda rapor ihtiyacı olan ve rapor hazırlayacak uygulama kullanıcılarına yardımcı olacak bir araçtır.

Sektör ve konu bağımsız bir yapıda tasarlanan DynamicQuery; herhangi bir bilgisayar yazılımı veya otomasyonu ile toplanan veriyi, kullanıcıların veya yöneticilerin istekleri doğrultusunda, veritabanı lisanı (SQL) bilmeye gerek kalmadan sonuca ulaşmaları için en kolay ve en hızlı araç olacaktır.

Mağazacılık ,İnşaat ,İthalat/İhracat ,Finans ,Üretim ,Dağıtım/Pazarlama ,Tekstil/Giyim ,Tıp/Sağlık ,Turizm/Otel. ,Servis/Bakım Otomasyonu ,Taşımacılık ,Bankacılık ,Hizmet ,Gıda ,Kamu ,Satış Otomasyonu ,Depo Otomasyonu ,Bütçe ,E-Ticaret ,Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları yazılımları ile toplanmış bilgilerin raporlanması çok önemlidir. DynamicQuery ilk versiyonlarından bu yana çeşitli İK uygulamaları içinde raporlayıcı araç olarak kullanılmıştır. Çalışanlara ait; Demografik yapı, Performans, İzin-Devamsızlık, Eğitim, Maaş, Zaman Yönetimi ve benzeri konularda alınabilecek her türlü rapor hazırlanabilir.

Standart listeler, liste-raporlar, pivot raporlar sayesinde her türlü bilgiye ulaşılabilir. DynamicQuery ile aynı anda bir çalışanın ya da çalışan gruplarının farklı bilgilerini aynı rapor içinde hatta Shape rapor tekniği ile aynı satır içinde görmek de mümkündür.


Finans/Muhasebe

Sadece Muhasebe hesapları ya da Tahsil-Tediye kayıtlarının listelenmesi değil, dönemsel, ya da isteğe ve veritabanına bağlı her türlü grup bilgi ile raporlar hazırlanabilir.

Dönemsel harcamalar ya da gelirler, banka hesapları arasında, personel ya da üretim giderleri arasındaki farklar, herhangi iki ya da daha fazla gider veya gelir kalemi arasındaki karşılaştırma tablolarını hazırlamak mümkündür.

Veritabanınızın kapsamı içinde geçmiş yıllara ait verilere aynı şekilde ulaşmak ve yıllar arasında kıyaslamalı raporlar hazırlamak çok kolay ve hızlı olacaktır.


Üretim

Üretim bantları arasındaki performans farkları, maliyet analizleri, üretim verimlilik oranları, kullanılan ham maddeler, reçeteler, girdi giderleri ve çıktı gelirleri gibi bir çok rapor hazırlamak mümkündür.

Üretim miktarı-çalışan, üretim miktarı-vardiya ya da bant-arıza oranları ve bant-üretim süreleri gibi bir çok (örn:) üretim-personel-gider üçlemeli rapor oluşturulabilir.


Satış

Satılan malın alış ve toplam maliyet bilgileri, satış tutar-miktar ve nakliye bilgileri hazırlanabilecek rapor çeşitliliğinden sadece bir kaçıdır.

Satış elemanlarının performanslarının yanı sıra dağıtılan primler ya da dağıtılacak primlere kaynak olacak satış-maliyet-kar raporları yol gösterici olacaktır.

Bölgelere ya da bayilere göre hazırlanabilecek satış raporlarının yanı sıra mal grupları ya da mal bazında da raporlar hazırlanabilir.

En az satılan, en çok satılan, en az kar getiren, en çok kar getiren raporlar gibi istatistiksel bilgilere de ulaşmak mümkün olabilecektir.

Her türlü hareket bilgisi (giriş-fire-satış-konsinye-depo transfer vs) ile hazırlanacak detaylı envanter listeleri ile reyon, mağaza ya da depoda kalan mallara ait bilgilerin sınıflandırılması ve raporlanması mümkündür.


İthalat-İhracat

İthal ya da ihraç edilen ürünlere ait tüm giderler, vergi-harç ya da aracı kuruluşlar için yapılan ödemeler, gümrük harcamaları, taşıma ya da taşıtma bilgileri, depolama bilgileri, ithalat yapılan firmalar arasında aynı ürün üzerinden toplam maliyete ulaşan kıyaslama raporlarını hazırlamak mümkündür.


Market-Mağaza

Market-Reyon-Raf bazında alınabilecek envanter listelerinin yanı sıra dönemsel satış raporları ile satılan malın yer değiştirme satış performans raporları hazırlanabilir.

Mağaza içinde yer değiştiren malın satış grafikleri ile müşteriye en kolay ulaşılan nokta raporu bilgi verecektir. Raf ömrü raporları, raf arkası miktar raporları, fire ve çalınan mal miktar raporları, vardiya-satış raporları ihtiyaçlardan bir kaçıdır.

Kesilen faturalar üzerinden müşteri adetleri ve mal satış miktar-tutar kombinasyonu ile bir çok rapor hazırlanabilir.


Bankacılık

Her türlü bankacılık uygulaması için dönemsel, işlevsel, tutarsal ve miktarsal raporlar hazırlamak mümkündür. Bu bilgileri çalışanlar ya da şube, bölüm, birim, grup bazında değerlendirmek mümkün olacaktır.

Şube hareketleri, büyükten küçüğe parasal işlemler, getiriler, kar oranları, bireysel ve kurumsal enstrüman pazarlama adetleri, satış elemanlarının performansları, kredi kartı satışlarından dönemsel kur hareketlerinin getiri ya da zararlarına kadar bir çok rapor Dynamic sayesinde hazırlanabilir.


Her sektör ve konuda raporlama çözümünüz

DynamicQuery 4.0 Raporlama Çözümü ile firmanızın kullandığı yazılım ne olursa olsun raporlama ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Verilerinizin SQL serverda tutulması yeterlidir.

Birden fazla yazılım kullanılan durumlarda bile ortak raporlar alınabilir. Bir şirketin farklı bölgelerinde bulunan işletmelerine ait verileri tek bir sunucudaymış gibi ortak raporlayabilirsiniz.

Raporların hazırlanması için Bilgi İşlem depatmanınızın olmasına gerek yok. Kullandığınız eski yazılım ile yeni yazılımlarınızın verilerini aynı ortamda ve tek bir yazılıma aitmiş gibi aynı anda raporlayabilirsiniz.

Bilgi
Firmanızın kullandığı yazılım ve veritabanınızın yapısı, raporlanabilirliği ve teknik detaylar için bilgi almak istiyorsanız; bize ulaşabilirsiniz.
bilgi@ispir.com

dinamik rapor,dinamik raporlamahumanist,humanist İK,humanist rapor,bilin,DynamicQuery,netsis rapor,eta rapor,likom rapor,logo rapor,raporlama,rapor,çözüm,araç,raporlama çözümü,dynamic reporting,dynamic report,query,DynamicQuery,dynamic sql query, dinamik rapor,dinamik raporlamahumanist,humanist İK,humanist rapor,bilin,DynamicQuery,netsis rapor,eta rapor,likom rapor,logo rapor,raporlama,rapor,çözüm,araç,raporlama çözümü,dynamic reporting,dynamic report,query,DynamicQuery,dynamic sql query