Özel Yazılımlarla Entegrasyon

Özel yazılım mı kullanıyorsunuz?

Size özel hazırlanmış uygulamaların raporlanması konusunda sıkıntı yaşıyorsanız DynamicQuery ile çözüm kapınızda. Uygulamanız hangi platformda olursa olsun (IBM,UNIX,MS vs) şayet veritabanınız SQL standartlarında ise size sunabileceğimiz bir çözümümüz var.

Paket programların isteklere tam cevap veremediği noktalarda hazırlatılan özel yazılımlarda raporlama bölümleri projenin tamamlanması ve veritabanının son halini alması için en sona bırakılırlar. Kullanıcıların talepleri doğrultusunda hazırlanması gereken raporların zaman zaman tamamlanmadan projenin kabulü yapılır.
Yöneticilerden gelen rapor taleplerinin karşılanması projenin kabulü için önemli olsa da diğer kullanıcıların ihtiyaçları göz ardı edilebilir.

Sistem yetkilisi tarafından belirlenen yetkilerle kullanıcıların proje veritabanı içinden istedikleri raporları güvenli bir şekilde almalarını sağlamak mümkündür.

Bilgi İşlem departmanına ek yük getirmeden tüm entegrasyon çalışmasını firmamız yapmaktadır. Standart rapor hazırlanacak hale getirilen veritabanındaki özel durumlar ayrıca değerlendirilir ve tüm veritabanının raporlanması sağlanır.

Hazırlanan veritabanlarında tamamlanmamış Relation yapısı tarafımızdan kullanılacak şekilde yeniden oluşturulur. Bilgilerin tutulduğu alanların veritabanı başlıklarından kullanıcıların anlayabilecekleri başlıklara çevrim işi belli bir noktaya kadar tarafımızdan yapılır.

Tüm bu çalışmalar yapılırken veritabanınıza dokunmadan ve birşey değiştirmeden çalışılır. ReadOnly bağlantı yapılarak tamamlanan çalışma sonrası veritabanı içindeki tüm tablolarınızı ilişkilendirilmiş şekilde raporlayabilirsiniz.

Yapılacak bu çalışma Şirketinize, Yazılımınıza, Veritabanınıza yani Size Özel olacaktır.

DynamicQuery size özel bir raporlama çözümüdür. İstediğiniz sayıda ve konuda rapor hazırlamanıza imkan sağlar.

Yazılım firmanıza haber verin rapor yapmasın !

İspir Yazılım Hizmetleri tarafından geliştirilmiş "DynamicQuery Raporlama Çözümü ve Sorgu Yardımcısı" ile SQL tabanlı veritabanlarınızda size özel geliştirilmiş özel yazılımlarınızla entegre olabilmektedir.

Yazılım firmanız ya da bilgi işlem departmanınız ile yapacağımız kısa bir çalışma sonrasında hayal edeceğinizden fazla rapor hazırlama imkanına sahip olabilirsiniz.

Özel yazılım entegrasyon çalışmaları ile ilgili bilgi almak için:
bilgi@ispir.com

dinamik rapor,dinamik raporlamahumanist,humanist İK,humanist rapor,bilin,DynamicQuery,netsis rapor,eta rapor,likom rapor,logo rapor,raporlama,rapor,çözüm,araç,raporlama çözümü,dynamic reporting,dynamic report,query,DynamicQuery,dynamic sql query, dinamik rapor,dinamik raporlamahumanist,humanist İK,humanist rapor,bilin,DynamicQuery,netsis rapor,eta rapor,likom rapor,logo rapor,raporlama,rapor,çözüm,araç,raporlama çözümü,dynamic reporting,dynamic report,query,DynamicQuery,dynamic sql query