Bilin Yazılım

Humanist İK

BİLİN Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd.Şti. tarafından geliştirilen Humanist 8.0 ve 8.5 için entegrasyonu yapılan DynamicQuery 4, kullanıcılara birçok kolaylık sağlamaktadır. Toplam rapor faydası ve uygulama maliyeti açısından bakıldığında çok ekonomik ve verimli bir çözümdür.

2005 yılından bu yana yapılan iş ortaklığı ile Bilin Yazılım ile beraber çalışılmaktadır. Bilin sitesinde iş ortaklığı kısmına bakabilirsiniz.Yeni yapılanmamızdan önce Netisis BT olarak faaliyetteydik. İlgili bölüme bakabilirsiniz.

Bilin yazılım ekibine danışılarak yapılan entegrasyon çalışması ile Humanist'e ait tüm veritabanı ve güvenlik yapısının kullanılması sağlanmıştır.Humanist İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ile tam entegredir.Humanist güvenlik yapısını ve kullanıcı bilgilerini kullanır.

Humanist İK uygulamasına ait her konu ve modülde DynamicQuery ile rapor hazırlayabilirsiniz. KTS tabloları ya da sistem dışı tabloları da raporlamada kullanmak mümkündür.
Tüm veritabanı yapısı, yaklaşık 600 tablo, 13000 alan tanımı ve 1700 referans bilgisi projede tanımlıdır. Kurulum yapıldığında firmanıza özel olacak şekilde Modül-Konu yapısının oluşturulması sağlanır ve Özlük, Performans, TerfiNakil, İzin, Başvuru gibi konularda süratle rapor yapma ve diğer kullanıcılarla yetkileri kapsamında paylaşabilme imkanı sağlanır.

Güvenlik

DynamicQuery Raporları, kullanıcıların paylaşımına açılırken yetkilendirme Humanist güvenlik yapısı ile sağlanmaktadır. İkinci bir güvenlik yapısını oluşturmaya gerek yoktur.

Tablo-Kolon bilgilerinin raporlar esnasında hangi kullanıcı gruplarına gösterileceği yine Humanist güvenlik yapısı içinde kararlaştırılır.

Tablo, Kolon, Referans bilgilerine Humanist harici ek güvenlik verme imkanı da vardır. Bu yetkilendirme işlemleri (+) yetki verme ve (-) yetki alma şeklinde çalışır. Sadece kullanıcı gruplarına değil istenilirse tek bir kullanıcıya da bu yetkilendirme tanımlanabilir.

Data güvenliği

Verilerin raporlanması esnasında, Humanist güvenlik yapısı kullanılır. Güvenlik yapısını oluşturan kullanıcı grubu mekanizması aynı şekilde işletilir.

Bu sayede;

 • Temel (raporların açılması/açılmaması)
 • Yatay (verilerden hangilerinin gösterileceği)
 • Dikey (hangi alanların gösterileceği)

 • yetkilendirme oluşturulur.

  Web tabanlı

  DynamicQuery tamamen web tabanlı bir uygulamadır. İE 6 ve üzeri tüm versiyonlarla çalışır.

  Sunucu ve istemci mimarisini kullandığından, sunucuya erişimi olan tüm bilgisayarlardan kullanımı mümkündür.

  Yayınlanan raporların kullanımı haricinde istenilen noktadan rapor tasarımı da yapılabilir.

  DynamicQuery yönetim paneli de web tabanlı olduğundan ağ içinde herhangi bir noktadan sisteme ait değişiklikler yapılabilir.

  Web tabanlı olan DynamicQuery raporları, şirket portalinden ya da web sitesinden yayınlanabilir. Kurumsal portal içine rapor (URL) linkleri verilebilir. Bu durumlarda tüm yetkilendirmeler ve güvenlik yapısı korunur.

  Web tabanlı olan DynamicQuery ile hazırlanan raporların yayınlanması durumunda, uzak kullanıcıların Laptop ya da PDA ile bağlanarak bu raporları kullanması mümkündür.

  KTS

  Tüm KTS (Kullanıcı Tanımlı Saha) tabloları ve alanları DynamicQuery ile raporlanabilir. Bu işlem için ek bir maliyet gerekmemektedir. Eklenen her KTS alanı için gerekli tanımlamalar otomatik yapılır ve "anında" raporlama için kullanıcılara açılır.

  Mevcut raporlara yeni eklenen KTS alanları kolaylıkla eklenebilir.

  Yeni KTS alanlarının kullanılması için oluşturulan ek referans bilgileri de DynamicQuery tarafından otomatik olarak oluşturulur.

  KODLAR Tablosu

  Humanist içinde kullanılan KODLAR tablosu tüm özellikleri ile kullanılabilmektedir. Eklenen yeni kod tanımları DynamicQuery tarafından otomatik eklenir ve raporlanması sağlanır.

  Kodlar tablosunda bulunan bilgiler filtre pencerelerinde çoktan seçmeli olarak da kullanılabilir.
  Kod açıklamaları raporlara kolaylıkla eklenebilir.

  Sorgu Konsolu

  Proje içinde standart olan raporlar haricindeki ihtiyaçları gidermek için Sorgu Konsolu kullanılmaktadır.

  Sorgu konsolunu kullanabilmek için, kullanıcıların SQL veritabanı sorgu lisanını öğrenmeleri gereklidir. Ayrıca veritabanı içinde bulunan Tablo ve Alanların tanımlarına hakim olmaları gerekir. Birden fazla Tablonun aynı anda kullanılması durumunda ise Referansların biliniyor olması gereklidir.

  Kullanıcılar tarafından küçük farklarla oluşturulan sorgular sebebi ile sistemde çok sayıda sorgu oluşmaktadır. Bu da bazı durumlarda sadece sorguları hazırlayan kullanıcıların hakimiyetine ihtiyaç duyulur. Ayrıca projede yapılan değişikliklerin tüm sorgulara yansıtılması da dikkat isteyen bir çalışmadır.

  Sorgu konsolu ile hazırlanan sorguların sonuçları; ekran görüntüsü ya da Excel tablosu olarak alındığında görsel düzenleme gerekir. Düzenli sorgu özelliği kullanılmadığında (el ile sorgu yapılırsa) sorgularda kullanılan kolonlara ait başlıklar sorguyu hazırlayan kullanıcı tarafından verilmelidir. Bu durumda her kullanıcının aynı alan için farklı bir başlık kullanması olasıdır.  Sorgu konsolunda düzenli ve parametrik yapılmış sorguları web ortamında çalıştırmanız ve aynı parametrik yapıyı kullanmanız mümkündür.

  Excel

  Hazır raporların ihtiyaçları karşılamadığı durumlarda tüm kullanıcılar Excel tablolarında kendi raporlarını hazırlama yoluna giderler. Veritabanından alınan çok miktardaki veri Excel tablolarında çeşitli makro ya da hesaplamalarla, filtrelemelerle rapor haline dönüştürülür.

  Görsel imkanları ve kolay kullanımı ile basit raporlar için can simidi olan Excel ile bir süre sonra tüm kullanıcılar kendi raporlarını tasarlamaya başlarlar.

  Bunların sonucu olarak da;

  • Her kullanıcının aynı konuda hazırladığı benzer raporlarda bilgi farklılıkları oluşabilir.
  • Aynı konu ile ilgili benzer Excel raporları ile iş zamanı kaybı yaşanır.
  • Bilgilerin güncel tutulması için Excel tabloların yeni verilerle desteklenmesi gerekir. Karmaşık tablolarda neredeyse imkansız hale gelen bu durumlarda aylık ya da yıllık tablolar oluşturulur.
  • Yeni bilgilerle güncellenen tablolarda geçmişin üzerinde değişiklik yapılması gerekir. Geçmişin saklanması durumlarında ise orijinal veride değişiklik olursa eski tablolar yanlış olarak saklanacaktır. Tüm tabloların güncellenmesi gereklidir.
  • Kullanıcılar tarafından hazırlanan tüm tablolar aynı görsel standartlarda olamayabilir.
  • Aynı alan için kullanılan başlıklar farklı olabilir.

  Bu tip çok kullanıcılı, çok noktadan veri girilen ve merkezi veritabanı olan canlı sistemlerde Excel ile rapor hazırlanması durumunda bazı sakıncalar oluşmaktadır.
  Herkesi ilgilendiren rapor sonuçlarının Excel ile hazırlanması durumunda ise;
  • Bu tabloların paylaşıma açılması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle e-mail ya da kopyalama yolu ile Excel tabloları başka kullanıcılara gönderilirler.
  • Yetkilendirmeli bir paylaşım imkansızdır.
  • Paylaşım yapılan kopyanın başka kullanıcılar tarafından değiştirilmeye karşı korunması gerekir.
  • Ortak kullanılan Excel tablolarını hazırlayan personele bağımlılık olasıdır.

  Kullanıcının bilgileri

  Kullanıcı bilgileri hazırlanan rapor sorgusu içinde dinamik olarak kullanılabilir. Sisteme giriş yapmış kullanıcının bilgilerinden sizin belirlediklerinizi (isim, soyisim, unvan, görev, pozisyon, yaş, cinsiye vs vs) hazırlanan raporlar içinde dinamik birer değişken gibi kullanabilirsiniz.

  Kullanıcı Girişi

  Humanist İnternet/İntranet kullanıcıları ile sisteme giriş yapılabilir. Yeni bir kullanıcı adı ve şifre tespitine gerek yoktur. Firmaların kendi standartlarına göre özel uygulamalar durumunda DynamicQuery gerekli entegrasyonu sağlar. Bu sayede SSO ya da LDAP gibi kullanıcı onay mekanizmaları kullanılır.

  Rapor seti

  Modüllere göre konu birliği olan raporlar bir araya toplanabilir. Bu sayede “Rapor Seti” tasarlamak mümkündür. Her Rapor Setine farklı bir başlık verilebilir. Rapor setini oluşturan raporları farklı yetki gruplarına paylaştırmak mümkündür.

  Maliyet/Süre

  İstenilen sayıda rapor tasarımı yapmak mümkündür. Bu konuda rapor sayısı ve hazırladığınız raporlara lisans sınırlaması yoktur. İhtiyaç duyulan raporların Humanist kullanıcıları tarafından tasarlanması mümkündür. Bu da toplam servis ve yeni rapor maliyetini düşürmektedir. Kullanımı çok kolay olan DynamicQuery ile rapor tasarımları kısa sürede hazırlanabilir.

  Multi Language ?

  Bilin Yazılım Humanist için çok lisanlı (Multi Language) yeni bir versiyon için çalışmalarını sürdürüyor.

  Humanist yeni versiyonda Çok Lisanlı raporlarınızı web tabanlı DynamicQuery ile intranet ortamında paylaşımlı şekilde kendiniz yapmak ister misiniz?

  Humanist veritabanlarına DynamicQuery entegrasyonu ve raporlamaları ile ilgili sorularınız için:
  bilgi@ispir.com

  dinamik rapor,dinamik raporlamahumanist,humanist İK,humanist rapor,bilin,DynamicQuery,netsis rapor,eta rapor,likom rapor,logo rapor,raporlama,rapor,çözüm,araç,raporlama çözümü,dynamic reporting,dynamic report,query,DynamicQuery,dynamic sql query, dinamik rapor,dinamik raporlamahumanist,humanist İK,humanist rapor,bilin,DynamicQuery,netsis rapor,eta rapor,likom rapor,logo rapor,raporlama,rapor,çözüm,araç,raporlama çözümü,dynamic reporting,dynamic report,query,DynamicQuery,dynamic sql query